Đảng ủy xã
Đảng ủy xã triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 23/10/2020 tại hội trường UBND xã, Đảng ủy đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị thông qua các Quyết định thực hiện chương trình hành động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chương trình hành động tại nhiệm kỳ lần này cụ thể thực hiện 3 đề án và 9 kế hoạch đó là: đề án quy vùng sản xuất tập trung, chuyển đổi cây trồng vật nuôi giá trị kinh tế cao, bền vững giai đoạn 2020 - 2025; đề án củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và các tổ chức dịch vụ nông nghiệp; Đề án thu góm rác thải sinh hoạt và xử lý đốt rác tập trung bảo vệ môi trường giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch tiếp tục xây dựng thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia; Kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng làng văn hóa, cơ quan văn hóa; Kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng lãng xã an toàn về an ninh trật tự; Kế hoạch đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch nâng cao nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của UBND xã.
 
Ngày 23/10/2020 tại hội trường UBND xã, Đảng ủy đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị thông qua các Quyết định thực hiện chương trình hành động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chương trình hành động tại nhiệm kỳ lần này cụ thể thực hiện 3 đề án và 9 kế hoạch đó là: đề án quy vùng sản xuất tập trung, chuyển đổi cây trồng vật nuôi giá trị kinh tế cao, bền vững giai đoạn 2020 - 2025; đề án củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và các tổ chức dịch vụ nông nghiệp; Đề án thu góm rác thải sinh hoạt và xử lý đốt rác tập trung bảo vệ môi trường giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch tiếp tục xây dựng thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng  và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia; Kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng làng văn hóa, cơ quan văn hóa; Kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng lãng xã an toàn về an ninh trật tự; Kế hoạch đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch nâng cao nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của UBND xã.
 
Các bài liên quan
Tin bài Đại Hội đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII (29/10/2020)
Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXVIII (05/10/2020)
Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2020 (10/06/2020)
Triển khai Đền án xây dựng Điểm di tích lịch sử năm 2019 (05/11/2019)
Tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư (10/11/2015)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay55 
 Hôm qua25
 Tuần này203 
 Tất cả53858 
IP: 35.172.230.154